Søke plass

Informasjon om hovedopptaket for barnehager 2018

Søknad om overflytting/ endret oppholdstid

Kommunale og private barnehager har ledige barnehageplasser fra 1. august 2018. Barn som allerede har plass, beholder denne. Dersom det ønskes endret oppholdstid eller overflytting til annen barnehage, må endringsønske registreres i kommunens web-baserte søknadsskjema.

Søknadsfrist: 15. februar 2018

Samordnet opptak – hovedopptak – nye søknader

Alle godkjente barnehager i kommunen samarbeider om opptak av barn. Holmestrand kommune har web-basert søknadsskjema. Søknader legges inn via kommunens hjemmeside http://www.holmestrand.kommune.no/tjenester/barnehage/.

Rett til plass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra august samme år.  Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

Ved søknad på særskilt vilkår jf. Barnehageloven § 13, må skriftlig dokumentasjon i tillegg sendes kommunens barnehagemyndighet.Søknader for barn som fyller ett år etter 01. 12. 2018, vil ikke bli behandlet i hovedopptaket.

Spørsmål kan rettes til barnehagene eller kommunens servicetorg, telefon 33 06 41 00.
Søknader som kommer inn etter fristen blir ikke behandlet i årets hovedopptak. Søknadene vil bli behandlet i løpende opptak når det er ledige barnehageplasser.

Søknadsfrist: 1. mars 2018

 

Personvern og cookies