SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I Espira Sundbyfoss møtes Skolespirene to dager i uken. Det veksles mellom turdager, skoleforberedende aktiviteter og prosjektarbeid. På våren har Skolespirene et større Norgesprosjekt hvor de ser på lander vi bor i, kommuner, byer, styresett og avslutter med tur til slottsfjellet i Tønsberg. Vi går også på besøk til Hof skole og har i tillegg felles tur høst og vår med de andre skolestarterne i Hof kommune.

Skolespirene avslutter sin tid i barnehagen med overnatting i barnehagen i juni. Da lages det mat, lekes sangleker og kvelden er full av aktiviteter før soveposen pakkes ut.

Personvern og cookies