Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Friluftsliv

Gjennom barnehageåret er vi mye på tur, i små og store grupper. Det er fin trening å bevege seg i naturen. Hele sanseapparatet blir stimulert ved å være ute i naturen og bevege seg på forskjellige underlag. Barna lærer...

Les mer

Sosial kompetanse

I Espira Sundbyfoss vil vi legge til rette for gode relasjoner og gi barna et godt grunnlag for sosial kompetanse. Voksne skal møte barn med anerkjennelse og støtte barna i samspillet med hverandre gjennom lek og læring i hverdagen....

Les mer

Godt språkmiljø

Når barnet starter i barnehagen, vil hvert barn kommunisere på forskjellig måte. Noen snakker mye, andre snakker lite, noen snakker mest med kroppen, noen barn viser tydelig hva de vil, andre er mer forsiktige. Det er den voksne som...

Les mer
Personvern og cookies