Vassås

Vassås er en av to småbarnsavdelinger.

Vi tilbyr mange spennende aktiviteter tilpasset barnets alder og interesser. Vi har samling hver dag, formingsaktiviteter, eventyr/lesestunder, turer i nærmiljøet, lek og aktiviteter i smågrupper. Vi legger vekt på at barna skal utvikle begynnende sosial kompetanse. Barn som bryr seg om hverandre, setter pris på hverandre og danner vennskap. Selv om de er små, er det ingenting vi ikke kan prøve oss på, så lenge det er tilpasset barnets alder og utvikling.

Espira sin visjon «sol ute – sol inne» handler om å skape positive og gode opplevelser både inne og ute i barnehagen. Det handler også om å løfte frem det gode og det positive hos hver enkelt. Hvert barn skal føle seg sett og hørt, og ikke minst deltagende i et læringsrikt og sosialt fellesskap.

Personvern og cookies