Rundtjern

Rundtjern er en av to storbarnsavdelinger.

Vi deler oss ofte inn i mindre grupper ut i fra alder og barnas egne ønsker slik at vi på best mulig måte kan møte barna der de er og gi dem gode muligheter og utfordringer tilpasset alder og utvikling. Vi har flere møtepunkter for de ulike avdelingene gjennom felles morgenstund, felles utetid, felles lekeareal, fellessamlinger og felles ettermiddagsstund. Slik får vi lagt til rette for at store og små kan lære av hverandre gjennom lek og aktiviteter, inne og ute.

Espira sin visjon «sol ute – sol inne» handler om å skape positive og gode opplevelser for både barn og voksne, inne og ute i barnehagen. Det handler også om å løfte frem det gode og positive hos hver enkelt. Hvert barn skal føle seg sett og hørt, og ikke minst få være deltagende i et lærerikt og sosialt fellesskap.

Personvern og cookies