Sosial kompetanse

I Espira Sundbyfoss vil vi legge til rette for gode relasjoner og gi barna et godt grunnlag for sosial kompetanse. Voksne skal møte barn med anerkjennelse og støtte barna i samspillet med hverandre gjennom lek og læring i hverdagen. De voksne er viktige rollemodeller. Tydelige og engasjerte voksne skal skape et varmt og inkluderende sosialt miljø.

Gjennom sosial kompetanse legger vi til rette for å knytte vennskapsbånd og forebygge mobbing.

Vi jobber med sosial kompetanse gjennom temaer som meg selv, følelser, vennskap og felles opplevelser. Her benytter vi blant annet bokserien «Ti små vennebøker» som omhandler vennskap og hvordan vi er mot hverandre. En annen bok serie som er spesielt godt egnet for samlinger og samtaler i mindre grupper, Nelly og Hamza to barnehagebarn som gjennom 21 bøker/samlinger gir refleksjon og samtaler rundt tema og begreper som følelser, form, tall og farger, munnmotorikk alle knyttet opp mot de ulike fagområdene i rammeplanen for barnehager i tillegg til sosialkompetanse.

Personvern og cookies