Godt språkmiljø

Når barnet starter i barnehagen, vil hvert barn kommunisere på forskjellig måte. Noen snakker mye, andre snakker lite, noen snakker mest med kroppen, noen barn viser tydelig hva de vil, andre er mer forsiktige. Det er den voksne som har ansvar for å lære barnet å kjenne.

 I alle hverdagssituasjoner bruker vi språket aktivt sammen med barnet. For eksempel i stellesituasjoner, der vi setter ord på det vi gjør, bruker rim og regler, tuller og koser oss sammen. Det samme skjer ved måltider. Vi setter ord på hva som er på bordet, vi spør og venter på svar, lar barnet prøve å si hva det ønsker å ha på brødskiva.

For å få til en god ”språkverden”, må voksne ønske å kommunisere og barna må få lov til å delta så mye som mulig. Barna må få sanseerfaringer, ta på, smake på, lukte på, løfte på og de voksne må sette ord på det barnet gjør og sier. Det betyr at vi må bruke tid i alle situasjoner i barnehagen. Det tar tid når barn skal delta sammen med oss, men det er da barnet får brukt språket mest aktivt og danner seg erfaringer.

Voksne må hele tiden være bevisst hvordan man stiller spørsmål til barn. Ønsker vi språklige aktive barn må vi gi barnet tid og mulighet til å delta i samtalen. Vi må undre oss sammen med barnet. Hva tenker du nå ? Fortell?

Personalet i barnehagen skal være gode språkmodeller for barna. De tar initiativ til språklige aktiviteter og samtaler med barna hver dag. Voksne må bringe inn nye erfaringer. Det kan være bøker, sanger, sangleker, regellek, ulike aktiviteter, rim og regler, turer og lignende. Dette gir barna erfaringer og opplevelser som stimulerer til å bruke verbalspråket sitt til å gjenfortelle opplevelser de har hatt.

Personvern og cookies